มหัศจรรย์สมุนไพรไทย ว่านขันหมากเศรษฐีป่า รักษาโรคร้าย โรคเรื้อรัง ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกาย...ผลสดว่านขันหมากสุกแล้ว โทรสั่งจองได้...085-065-2607...                                                                                                                                                                                                                                                                                                      สถิติวันนี้ 24 คน
 สถิติเมื่อวาน 25 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
226 คน
7815 คน
1234390 คน
เริ่มเมื่อ 2013-09-17

ว่านขันหมากเศรษฐีกับความเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์

โดย กรมประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 เวลา 16:42 น.

 

นักวิจัยไทยศึกษาความเป็นพิษพืชสมุนไพรว่านขันหมาก สนับสนุนข้อมูลความเชื่อชาวบ้านช่วยระงับอาการภูมิแพ้ เป็นยาอายุวัฒนะ น.ส.รัตนา เกียรติทรงชัย นักศึกษาปริญญาเอก สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะผู้วิจัยโครงการประเมินความเป็นพิษของสารสกัดจากผลว่านขันหมาก ในโครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2552 ที่จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) กล่าวว่า ว่านขันหมากเป็นพืชสมุนไพรที่พบได้ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีภูเขาหิน ชั้นดินน้อย โดยชาวบ้านนิยมนำมาบริโภคเป็นยา เนื่องจากมีความเชื่อว่าสามารถระงับอาการภูมิแพ้ ลดอาการเหนื่อยหอบง่าย และยังมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะและต้านความชรา ซึ่งความเชื่อนี้ยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการยืนยัน ดังนั้น จึงได้ประเมินความเป็นพิษของสารสกัดจากว่านดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยได้ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันโดยการป้อนสารสกัดว่านขันหมาก และฉีดเข้าหลอดเลือดดำของสัตว์ทดลอง พบว่า ภายใน 24 ชั่วโมง หนูทดลองไม่แสดงอาการเกิดพิษหรือการตายแต่อย่างใด ทั้งๆที่สารสกัดที่ฉีดเข้าไปมีความเข้มข้นสูง นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างศึกษาผลของสารสกัดต่อความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ไขกระดูก ซึ่งมีแนวโน้มไม่ก่อพิษเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จะทำการศึกษาความเป็นพิษในระยะยาว ซึ่งจำเป็นต้องมีการเก็บสารสกัดมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาสามารถสกัดสารจากว่านขันหมากได้เพียง 20 กรัม เพราะเป็นพืชท้องถิ่นที่หายาก ทั้งนี้ คาดว่าภายใน 1 ปีจะได้ผลการวิจัยที่ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังเตรียมศึกษาคุณสมบัติของสารจากว่านดังกล่าวว่ามีสรรพคุณอย่างไร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลวิชาการให้แก่ชาวบ้าน ทั้งนี้ ว่านขันหมากมีลักษณะคล้ายผลเบอรี่และมีรสชาติหวาน ซึ่งหากรับประทานมากเกินไปจะส่งผลให้ระคายเคือง และคันคอ ทำให้ไม่ควรรับประทานมากเกินวันละ 3 เม็ด


ต้นว่านขันหมากเศรษฐีป่าผลสุกว่านขันหมาก
 สร้าง/ออกแบบโดย พิทักษ์ แสงเนียม
Copyright (c) 2013 by www.wankhanmak.com
Website Templates by Free CSS Templates